برنامه نویسی

مسئله چند وزیر

مسئله چند وزیر یک معمای شطرنجی و ریاضیاتی است که بر اساس آن باید nوزیر شطرنج در یک صفحه n×n شطرنج بهگونهای قرار داده شوند که هیچیک زیر ضرب دیگری نباشند. با توجه به اینکه وزیر به صورت افقی، عمودی و اُریب حرکت میکند، باید هر وزیر را در طول، ع... بیشتر بخوانید

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مهندسی نرم افزار پیشرفته

این درس سه واحدی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش مهندسی نرم افزار ارائه می شود.که یکی از بهترین جزوات درس مهندسی نرم افزار پیشرفته امروز در اختیار شما همرهان همیشگی سایت دلبوک قرار گرفته است بیشتر بخوانید

کتابخانه مهندسی نرم افزار

مدلسازی یک سیستم خودپرداز اتوماتیک بانک

سیستم خودپرداز بانکی ATM ، پروژه مهندسی نرم افزار سيستم برداشت پول از يک حساب بانكي توسط ماشين خودپرداز اتوماتيک يا دستگاه هاي عابر بانک، سيستمي است كه چند سالی است در ايران رايج شده و با استقبال خوبي نيز مواجه شده است . اين دستگاهها در طول... بیشتر بخوانید

کتابخانه مهندسی سخت افزار

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر: منظور از یک دستور العمل مشخص کردن عملیاتی است که باید روی داده ها انجام گیرد.برنامه مجموعه ای از دستورالعمل هاست که با استفاده از زبان سخت افزار مشخص می کنیم چه عملی را روی کدام داده ها انجام دهد.بنابراین دستو العمل باید فر... بیشتر بخوانید

پیام نور مهندسی کامپیوتر

حل تمرین ریاضی مهندسی پیام نور

حل تمرین ریاضی مهندسی این درس از دروس مشترک اکثر رشته های فنی مهندسی است وشامل دو بخش کلی میشود. در بخش اول با عنوان آنالیز فوریه به بررسی سری فوریه ، انتگرال فوریه و تبدیلات فوریه و در بخش دوم به بررسی توابع مختلط می پردازد. بیشتر بخوانید

Copyright © 2010 Dlbook Team